BARKA DA ZUWA JAMI'AN CORELDRAW X7

Gabatawar akan Koyo CorelDraw X7

Darasi na 1

Darasi na 2

Darasi na 3

Darasi na 4

Darasi na 5

Darasi na 6

Darasi na 7

Darasi na 8

Darasi na 9

Darasi na 10

Darasi na 11

Darasi na 12

Darasi na 13

Darasi na 14

Darasi na 15

Darasi na 16

Darasi na 17

Darasi na 18

Darasi na 19

Darasi na 20

Darasi na 21

Darasi na 22

Darasi na 23

Darasi na 24

Darasi na 25

Darasi na 26

Darasi na 27

Darasi na 28

Darasi na 29

Darasi na 30

Fadakarwa akan shiga Aji na 2

Kafin ka sauke Hezaco Play kallin wannan

HEZACO PLAY (LAPTOP KO DESKTOP)

HEZACO PLAY (ANDROID)

Rubuta HDW idan HEZACO play ta nuna haka

error: Yi hakuri, mun hana kofan abun a wannan shafin