BARKA DA ZUWA SHAFIN JARUMAI

Wannan Shafin ne na Jaruman Malamin Gida ne da suka yi Register da domin koya masu Hanyoyin cin Nasara a hankar Na’ura da Kasuwancin dake cikin ta.
Idan kayi regista, zabi sashin da kake so ka shiga.

Registan Shekaran Farko N5,000 . sai N2500 bayan Shekara daya.