Maraba da Yi Rigista da Mu.

 

Yanzu Zaka / Zaki Iya Shiga Shafin Koyo daidai Ajin da Ka / Kika Zaba.

Muna Fatan Zaka / Zaki ji dadin Koyo a makarantan Mu.

error: Yi hakuri, mun hana kofan abun a wannan shafin
Webdesign Hausa?
1
Webdesign Hausa kake son Koya?
Danna shafin AJIN KOYO