Checkout

Account Information

Have an account? Log in here

Membership Plan

JARUMAN MALAMIN GIDA

/ per Year
Jaruman Malamin Gida Aji ne mai riban gaske ga daluban mu. riban zama a ajin Jarumai yafi sama da N350,000 domin za mu koyar da kuma bayyana wa  wadanda suka yi regista wasu masaniya da sai ka kashe kudin masu dawa kafin a koyar da kai. Biyan shekaran Farko N15,000 ne kachal sai kuma N7,500 a shekarun da zasu biyo nan gaba.
10,000.00 / per Year*

* The price for membership is 10,000.00 now and then 7,500.00 per Year.